1. Hvad betyder "morfem"? 2. Sammensatte ord  3. For og efterstavelser 4. Bøjningsendelser 5. Småmorfemer 6. Morfemdeling 1 - øvelser  7. Papirudgave uden øvelser