5. Småmorfemer

Bindebogstaver
er bogstaver, der bruges til at binde ord sammen. Kaldes ofte for limebogstaver eller interfix. F.eks:

                      e                    børn-e-have
                      s                    station-s-forstander
                      n                    rose-n-have

Opgave:

Indsæt det rigtige bindebogstavKendeordsmorfemer:

Er de små ord, der sættes foran et navneord:

 

en bil et hus 2 huse
den bil det hus de huse
 

Navneord (Substantiver) kan have nogle egenskaber, f.eks. kan egenskaben være stor (=tillægsord)  og det betyder, at egenskaben bøjes efter kendeordet, dvs. får e eller t på:
 

en stor dreng den store dreng
et stort brag  det store brag
2 store fisk de store fisk

                      
Opgaver:

Indsæt det rigtige kendeord

-e eller -t på tillægsord