1. Hvad betyder ”morfem”?

Ordet ”morfem”  kan oversættes med ”betydningsdel”.

Alle ord har mindst 1 morfem – 1 betydningsdel. Denne del kaldes altid for rodmorfemet, og indeholder ordets grundbetydning.

Her er en række rodmorfemer fra netop de ordklasser, der kan bøjes:

skib, båd, mand, hus, bil,

altså det vi kalder navneord (substantiver). Bøjes i antal!

gå, stå, sov, kom, lig, læg, sid,

altså det vi kalder udsagnsord (verber). Bøjes i tid!

høj, rød, tyk, tynd, bred, smal,

altså det vi kalder tillægsord (adjektiver). Bøjes i grader!

 


 Det morfematiske princip:

Rodmorfemet staves altid ens i
alle sammensætninger og bøjningsformer,
- også selv om udtalen ændres.

 

 


Eksempler:

Prøv  at udtale ordene ”tag” og ”pap”, hver for sig?
Hvordan lyder de?

Prøv så at udtale ”tagpap”.
Hvordan lyder ”tag” nu?

Det er forandret til [tau], men stavemåden er ikke ændret. Men hvis du siger ”paptag”, er udtalen uændret.

Det samme kan du udforske omkring ordet ”lagkage”, der opfører sig på samme måde.

Opgave:

Find rodmorfemet.

m0002 ©Torben Jessen 2015