3. For- og efterstavelser

Forstavelser:
er det vi sætter foran et ord, og som ikke er et ord i sig selv, fx:

be-, u-, an-, mis-, van-     

(fx: be
stå, ulykke, ankomme, mistro, vanskabt).

men ofte regnes andre ord også for forstavelser:

ind-, for-, af-, til-, op-, ud-, om-     

(fx: indgå, forsvind, afgør, tilbyd, opgør, udstil, ombringe).

Denne orddel kaldes forstavelsesmorfem.

Forstavelsens formål er at give ordet en ny betydning.

Opgaver:

Indsæt den rigtige forstavelse 1
Indsæt den rigtige forstavelse 2

 

Efterstavelser:

Er det vi sætter efter et ord, og som ikke er et ord i sig selv, fx:

 -else, -hed, -som, -lig, -skab,
-dom, -ing, -ning, -sel, -esse, -inde

(Regning, endelse, nyhed, morsom, venlig, fuldskab, sygdom, svømning, glemsel, prinsesse, syerske, lærerinde).

Denne orddel kaldes for efterstavelsesmorfem, og den giver først mening sammen med et rodmorfem.
 

Efterstavelsens formål er at få ordet til at skifte ordklasse.


Opgave: 

Indsæt den rigtige efterstavelse

 

 

m0005 © Torben Jessen, 2015