2. Sammensatte ord

er ord, der er sat sammen af ord, dvs. af rodmorfemer, der har betydning i sig selv:

f.eks.: er grydeske sat sammen af gryde og ske.

Eksempler på sammensatte ord:

robåd, sangfugl, gåtur, småbørn, redekasse, højtaler

Opgaver:

1.  Dan sammensatte ord 1
2. Dan sammensatte ord 2
3.
Dan sammensatte ord 3
4.
Opdel i rodmorfemer.

m0004 ©Torben Jessen, 2015