Opgaver i morfemer:

NB! Det kan være nødvendigt at bruge "åbne i ny fane"!!!

Navneord (Substantiver):

 Morfemdeling - navneord 1

 Morfemdeling - navneord 2

Udsagnsord (Verber):

 Morfemdeling - udsagnsord 1

 Morfemdeling - udsagnsord 2

Tillægsord (Adjektiver):

 Morfemdeling - tillægsord 1

NYT! Morfemer med lydskifte:

Lydskifte 1  Lydskifte 2   Lydskifte 3

Andre hjemmesider med morfemdeling:

Morfemtræneren
God hjemmeside med mange øvelser. Bemærk at der bruges mellemrum
i stedet for felter!

Leguan.dk
God hjemmeside med mange øvelser.

CFL Dansk
Alternativt materiale til morfemdeling.

 

Krydsord:

Hvad er rodmorfemet - Navneord - Let