4. Bøjningsendelser hos navneord, udsagnsord og tillægsord

Ord kan ændre form i tal, i tid og i grad. Vi kalder det at "bøje dem".

Når ordene bliver bøjet,  kaldes endelsen for et bøjningsmorfem.

 

Navneord
er ord, der ændrer form i tal:
 
Ental Flertal
Ubekendt Bekendt Ubekendt Bekendt
et hus   huset /(det hus) 2 huse husene/(de huse)
en bil bilen/ (den bil) 2 biler bilerne/(de biler)
en uge ugen /(den uge) 2 uger ugerne/(de uger)
et æg æg(g)et/(det æg) 2 æg æg(g)ene/(de æg)

Ubekendt kalder vi det, når vi snakker om ting generelt.

Bekendt når vi alle ved, hvad der tales om.

 

Udsagnsord
er ord, der ændre form i tid, og bøjningsmorfemet kan vise os, om tingene skete i fortiden, foregår nu eller måske først sker i fremtiden:

 

leg Bydeform Gå ud og leg!
lege Navnemåde Børnene vil gerne ud at lege.
leger Nutid Mine børn leger godt i dag.
legede Datid I går legede jeg med Anna.
leget Kort tillægsform Jeg har leget hele dagen alene.
legende Lang tillægsform Moderen nød synet af sine legende børn.
 
Tillægsord
er ord, der ændrer form i grad, og bøjningsmorfemet kan vise os graden af den egenskab en person, en ting eller et dyr har.

 

1. grad 2. grad 3. grad
sød sødere sødest
 

Men de bøjes også efter navneordets form:

- En sød pige Ubekendt form
t Et sødt væsen Ubekendt form med "et"
e Den søde pige - det søde væsen Bekendt form
e 2 søde piger - De søde piger Flertal - bekendt form

Hvordan finder man disse ord i sætningen?

Navneord
findes ved at de betegner ting, levende væsener eller begreber. Man kan sætte en, et  eller et tal foran, f.eks. en abe, et hus, 2 aber.

Udsagnsord beskriver en handling, og man kan sætte at eller jeg foran, f.eks. jeg kører, at køre.

Tillægsord beskriver et navneord og man kan sætte at være foran, f. eks: en sød kat, at være sød.

Opgaver:

1) Find navneord

2) Bøj navneord

3) Find udsagnsord

4) Bøj udsagnsord

5) Find tillægsord

6) Bøj tillægsord

m0006 ©Torben Jessen, 2015


 

 

 :