Tips til diktaten på Trin 2

Denne side indeholder tips i nogle af de vanskeligheder, man møder i diktaten til trin 2.

Hvis man bruger sin viden om lyd, grammatik, morfemdeling og om sætningskonstruktion, så kan man undgå en del fejl i diktaten.

Sætning: Forklaring:
Børnehaven havde mange ________. På en streg skal det oplæste ord altid skrives samlet og med små bogstaver:

klappedyr      (rigtigt)
klappe  dyr    (forkert - der skal ikke være mellemrum)
Klappedyr      (forkert - K skal være k)
klappeDyr      (forkert - D skal være d)

Om sammensatte ord Husk, der også kan være bindebogstaver.
 

Vokaler og vokalskifte:
i-e-æ-a        y-ø     u-o-å
På trin 1 lærte du, at skrive lydret, altså skrive, hvad du hører. Det var fordi Vokalen var lang, fx. som i bil, men på trin 2 har vi vokalskifte.  Det betyder, at man skriver en anden vokal, end den man hører: Du hører [væn], men skriver "ven". Det er fordi vokalen nu er kort!
Man kan have glæde af vokaltrappen, men er du usikker på de lange og korte vokaler, så tag hele kurset om vokaler.
 
Kort vokal giver to konsonanter, som kan være:

a) dobbelt konsonant eller
b) stumt d
Kort vokal giver ofte dobbelt konsonant. Eksempler: ikke, tykke, tygge, mv, men nogle gange kommer dobbeltkonsonaten førsat, når ordet bøjes: ven => venner.

Stumt "d" kommer ofte efter n og l. Eksempler: hånd, mund, hold, kulde.
Vil du være sikker på at få alle "d-er" med, så kan det være en god ide, at arbejde med morfemer
Endelsen "-er"

På trin 1 endte mange ord på "e" eller en konsonant. Det var derfor vigtigt at lytte til endelsen. I "løbe" lyder  "e" lidt ø-agtig, men lyden er lidt dybere. Høres denne lyd ikke, så skal ordet ikke ende på -e.

På trin 2 ender mange ord på "-er". I "løber" lyder "-er" lidt å-agtig, men mere som når vi stønner ved tandlægen....åh! :-)

Vil du vide mere om endelser, så kig under At kunne arbejde med lyde i sproget..

Udsagnsord:

Den gamle mand _______________ sin frakke af.
På den plads, hvor stregen er i eksemplet, kan der altid kun stå et udsagnsord (verbum), og det kan kun være nutid eller datid, her f.eks. "tager" eller "tog". Ingen andre former er tilladt på dette sted.
Hvis det er nutid ender ordet næsten altid på -er, datid-ede eller -te, men det kan også være uregelmæssig som i eksemplet ovenfor.

Bliv derfor god til at bøje udsagnsord, så du kender mange.
Liste over udsagnsord fra www.basby.dk her.

Øvelser med udsagnsord
 

Udsagnsord:

Hun skulle ud at _________ ind til aftensmad.
Hvis der står at foran stregen, skal der stå et udsagnsord i navnemåde (infinitiv), her f.eks. "købe". Det må aldrig ende på "-er".
 
Udsagnsord:

Barnet kan næsten _________ på cykel.
Efter kan, skal, vil,, tør, bør, gider i nutid (eller datid) skal der stå et udsagnsord i navnemåde (infinitiv), her f.eks. "køre".
Det må aldrig ende på 
"-er".
 
Navneord:

Der kom en ny___________.

Der kom to nye ____________.

Bemærk at "en" (eller "et") er kendeordet for et navneord (substantiv), her f.eks.: gæst. Da der står "en", skal det skrives i ental.

Bemærk at der står "to", og at der er "-e" "ny". Derfor skal ordet skrives i flertal.

Øvelser med navneord

©Torben Jessen