At kunne arbejde med lyde i sproget

Der er rigtig mange af de stavefejl, som kan føres tilbage til manglende opmærksomhed på lyd i det danske sprog.
Hvordan omsætter vi det hørte til stavning?
Jeg har valgt 4 områder ud, som ofte giver anledning til stavefejl.

1. Ord, hvor "-e", "-er" og "-ere" er slutbogstaver

Hvordan høres disse tre endelser? Klik på hver af lydene i tabellen og hør udtalen. Prøv om du kan høre forskel:
[<å] omtales ofte, som "det åbne å", fordi vi åbner munden højt, under udtalen.

Eksempler: Lyd: Win/Mac/iPad: Eksempler: Lyd: Win/Mac/iPad:
-e

[ö]

  løbe

[løbö]

 
-er [<å]   løber [løb<å]  
-ere [<åå]   løbere [løb<åå]  

Ord fra flere ordklasser med:

-e: næse, syge, spise, mine, gerne (navneord, tillægsord, udsagnsord, stedord, biord)

-er: næser, spiser (navneord, udsagnsord)

-ere: ledere, lærere, dårligere, vigtigere, hellere (navneord, tillægsord, biord)

Er du usikker på ordklasserne, så bør du arbejde med dette område også


Øvelse 1: Vælg den rigtige endelse.
Øvelse 2: Vælg den rigtige endelse.

2. Adskillelse af -re og -rer i udsagnsord (verber)

I mange danske ord er endelsen tryksvag, hvilket har den konsekvens, at man ikke kan høre forskel på
to bøjningsformer. Derved kan man komme til at bruge den forkerte. Det gælder f.eks.: at høre/hører.

De to bøjningsformer udtales ens i det to sætninger:


a) Jeg hører, hvad du siger.
b) Jeg kan ikke høre, hvad du siger.

I eksempel a står "hører" i nutid (præcens) og i b) "høre" i navnemåde (infinitv) uden brug af "at".
Her er grammatikken altså afgørende.
I eksempel b kommer høre efter brug af ordet kan, dvs. "kan høre". Kan, vil, skal, må, m.fl. får altid navnemåde efter sig uden brug af "at".

Der er to måder at løse problemet på.

1) Udskifte nutid med datid:
Du kan erstatte nutid med datid. Lyder sætningen fornuftig, så er det "-rer", der er det rigtige.


Test

a) Jeg hører, hvad du siger. a) Jeg hørte, hvad du sagde. Rigtigt
b) Jeg kan ikke høre, hvad du siger. b) Jeg kan ikke hørte, hvad du sagde. Forkert

Som man kan se, kan datid (præterium) ikke bruges i b, og derfor skal der ikke stå "-rer" på her.

2) Udskifte ordet:
En anden måde er, at erstatte høre/hører med et andet ord, der udtales tydeligt i endelsen, f. eks.


  Test  
a) Jeg hører, hvad du siger. a) Jeg elsker, hvad du siger. Rigtigt
b) Jeg kan ikke høre, hvad du siger. b) Jeg kan ikke elsker, hvad du siger. Forkert

Her kan man tydeligt høre det åbne å dvs. [<å], og derfor skal der ikke  "-rer" på i b.


Øvelse 3: Vælg det rigtige ord.3. Kort eller lang vokal

Vi har 9 vokaler:
i - e -æ -a  (Udtales i formunden)
y - ø (Udtales midt i munden)
u - o - å (Udtales bagerst i munden)
               
          
a) Lang vokal= ordet staves, som det høres. f.eks.:

bil [bi·l]
sæl [sæ·l]
lys [ly·s]


b) Kort vokal, f.eks.

Den korte vokaler efterfølges ofte af vokalskifte, to konsonanter, dobbeltkonsonant og/eller stumt d.


  Vokalskifte To konsonanter Dobbeltkonsonant Stumt d
land       x
lyst [ø] => y x    
venner [æ] => e   x  
busk   x    

Derfor skal man have særligt øje for den korte vokal.

En mere uddybende gennemgang af vokalerne,  kan du finde her sammen med øvelser.4. Bogstaver, der driller - fremmedord

Når specielle bogstaver driller, så skyldes det ofte, at ordet stammer fra udlandet, f. eks. England eller Frankrig.

Her kommer nogle eksempler:


Bogstav:
Lyd:
Eksempler
Sprog:
c
[k]
container, computer
England
c
[s]
cement, cirka, cirkus
Latinsk
ch
[sj]
chauffør, chance, charmere, niche
Fransk
ps
[s]
psykologi, psykiater
Græsk
u
[y]
parfume, menu
Fransk
g
[sj]
genert, geni
Fransk

En mere uddybende gennemgang af fremmedord, kan du finde her sammen med øvelser.

 L0002
©Torben Jessen 2015