VokalsodukoVokaler - lange og korte - Teori Dobbelt konsonant
Stumme bogstaver - forvekslingsord Find ord med stumme bogstaver  Vokaler på arabisk 1 Vokaler på arabisk 2