Grundlæggende grammatik - Dobbeltkonsonanter

Dobbelt konsonant eller 2 konsonanter kommer ofte efter "kort" vokal. F.eks. "ikke"

Ved enstavelsesord kommer dobbeltkonsonanten efter bøjningen, F.eks.: "kat" - "katten".

Øvelse med dobbelt konsonant

Flere øvelser med dobbeltkonsonant