Bindebogstaver

Nogle gange skal der tilføjes et bindebogstav for at kunne sætte to rodmorfemer sammen, f.eks.: børn + e + have = børnehave.
Der findes 4 typer bindebogstaver, -e-, -s-, -er- og -n-.
D-er- og -n- er meget sjældne, f.eks. vest + er + bro = vesterbro, øje + n + krog = øjenkrog
1. fuglhus
2. rosehave
3. barnvogn
4. stationforstander
5. øjebryn
6. fiskstang
7. bistandhjælp
8. kørselvejledning
9. svendprøve
10. erhvervtilbud
11. studenthue
12. egetræbord