Tips til diktaten på Trin 1

Denne side indeholder tips i nogle af de vanskeligheder, man møder i diktaten til trin 1.

Hvis man bruger sin viden om lyd, grammatik, morfemdeling og om sætningskonstruktion, så kan man undgå en del fejl i diktaten.

Sætningskonstruktion:

Sætning: Forklaring:
Børnene spiste  ________. På en streg skal det oplæste ord altid skrives samlet og med små bogstaver:

salat       (rigtigt)
Salat      (forkert - S skal være s)
saLat     (forkert - L skal være l)
 

Lydrette ord
Vokaler: i-e-æ-a    y-ø   u-o-å
 
På trin 1 arbejder man med ord, hvor man skriver de bogstaver, man hører.
Lydrette ord er f.eks.:
is - se - læs - sal
lys - løs
Lus - sol - sål
Dvs. man skriver den vokal, man hører.
Lydænring på endelsen -e:

huse, købe, senge, sove, nye

 

"-e" sidst i et ord ændrer lyd fra [e] til [ö], dvs. nærmest en ø-lyd. Du kan se mere her.
 
Ordene ender næsten aldrig på -er, og denne endelse behandles i Tips for trin 2.

2. Forvekslingsbøjning: (Ord indsat på streg)

Hun køber  en ___________i tilbud.

Hun køber to ___________ i tilbud.

Hun køber mange ____________ i tilbud.

Med tillægsord:

Hun køber en billig _________ i tilbud.

Hun køber mange billige __________ i tilbud.

 

Man bør lægge mærke til om der står f.eks. "en", "to" eller "mange" foran, f.eks. "seng/senge/stole", hvilket kan være med til at bestemme om det er ental eller flertal i det efterfølgende navneord.

Man kan også komme ud for, at der står et tillægsord, her billig, foran navneordet, som kunne være "vare/varer".

©Torben Jessen