Korte lydrette vokaler

Udfyldningsopgave


Indsæt den manglende korte vokal og læg godt mærke til vokalens længde!
- Bemærk at ordet staves lydret!
i i bille bliver til i i vlle
e i bestemme bliver til e i btale
æ i sæk bliver til æ i vk
a i mand bliver til a i vnd
y i byggeplads bliver til y i tttebær
ø i tønde bliver til ø i knne
u i husk bliver til u i bsk
File:Fastelavn, slå katten af tønden 03 (ubt).png


Der blev også slået på tønden i gamle dage....

o i so bliver til o i k
å i tå bliver til å i g

 

Prøv om du selv kan finde ord med lange vokaler. Skriv dem ned et egnet sted?