Forskelle mellem stavelsesdeling og morfemdeling

 

Stavelsesdeling

 

Morfemdeling

Forklaring

Stavelse=tydelig lydenhed

Morfem=betydningsdel

Eksempel

ko-lo-ni-ha-vens

koloni-have-n-s

Forekomst

Alle ord har mindst 1 stavelse:

tand = 1 stavelse
tæn-der= 2 stavelser

Alle ord har mindst 1 betydningsdel:

koloni = 1 betydningsdel
koloni-have-n-s = 4 betydningsdele

 

Princip

Det fonematisk princip:

Det fonematiske princip er, at hvert bogstav – i princippet – svarer til en lyd.

Det morfematiske princip:

 

Den korteste form af ordet staves ens i alle bøjninger af og sammensætninger med ordet.

Angrebsstrategi

Lytter efter vokaler - kan klappes

Betydning - skal forstås

Opdelingsmetode

Efter antal af vokaler

Antal af betydningsenheder

Fordele

     God ved lydrette ord

     Teorien let at forstå

     Let at bruge

     Skal ikke omkring øret

     Afhjælper manglende brug af stumme bogstaver

     Man kan bygge ordet op ud fra roden

     Mange rødder kan læres.

     Giver en god fornemmelse af sprogets opbygning

 

Ulemper

Alle bogstaver kan ikke identificeres:

 

vand=> [vand] (stumt d)

hold=> [h<ål] (åbent å)

 

Stavelser kan ikke høres:

 

Lykkelig => [løgli]

Kører => [kør]

 

Teorien skal begribes:

 

Ex: Forelskelsens


Forstavelsesmorfem: for-

Rodmorfem: -elsk-
Efterstavelsesmorfem:-else-
Bøjningsmofem: -n-

Bøjningsmorfem (ejefald): -s

 

Ex:  for-elsk-else-n-s

 

m0007 ©Torben Jessen 2015