Mine materialer til sprogundervisning af udlændinge

Ufaglærte/Faglærte kursister (transport/fabrik)
Butiksansatte (kasse, butik, lager, ledere)
Sygehuse (læger, sygeplejersker, portører)

Internet Links (kan ikke erstatte "On line" til venstre i menuen)
Rejselektion
Øvrige materialer

Ufaglærte/Faglærte kursister
Dette materiale bruger jeg til faglærte og ufaglærte kursister, der har lidt kendskab til dansk.
Forståelse for lektionernes afvikling baseres på lærervejledingen til "Etteren".
Lytteøvelser læses af læreren eller evt. af kursister.
Ý
Lektioner:
Lektion 1 - transport og logistik
Lytteøvelse 1
Lektion 1  - lærerudgave

Hertil anvender jeg "Motorvej"
 udgivet af Statoil. Kan fås gratis.
Lektion 2 - transport og logistik
Lytteøvelse 1
Lytteøvelse 2
Lektion 2  - lærerudgave
Lektion 3 - invitation
Lytteøvelse 1
Lytteøvelse 2
Lytteøvelse 3
Tillæg - pronominer
Lektion 3 - lærerudgave
Lektion 4 - passion
Lektion 4 - lærerudgave

Quiz - Hvad betyder en ytring?
 
Butiksansatte
Dette materiale bruger jeg til butiksansatte, der intet  har eller kun har lidt kendskab til dansk.
Lektionerne 1-4 kan evt. suppleres med materialet "Dansk for hele verden".
Forståelse for lektionernes afvikling baseres på lærervejledingen til "Etteren".
Lytteøvelser læses af læreren eller evt. af kursister.
Ý
Lektion 1 - Præsentation
Lytteøvelse 1
Lektion 2 - Hvordan går det?
Lytteøvelse 2
Tal og dato
Lektion 3 - Hvis er det?
Lektion 3 - Hvornår kommer du?
Lytteøvelse 3
Lektion 4 - Hvad synes du om?
Lektion 5 - Hvem taler med hvem Den lektion er en udviklingslektion til virksomhedsforløb, som man kan bruge til at udvikle nye lektioner på. Skemaerne bygger på princippet:
Hvem taler med hvem, hvor, hvornår og om hvad i virksomheden.

1. Kursisterne udfylder skemaet over sproglige situationer i virksomheden, evt. på eget sprog.
2. Læreren udvælger sammen med kursisterne de sproglige situationer, der skal arbejdes videre med.
3. Kursisterne udarbejder dialoger, som læreren kontrollerer og kursisterne retter.
4. Dialogerne opføres som rollespil. (evt. uden støtte af tekst)

Læreren kan nu forfine dialogerne og indsætte dem i en lektionsbaseret ramme, så sprogtræningen bliver dybere og perfektioneret.

De efterfølgende lektioner er alle baseret på erfaringer med sprogundervisning i Fleggaards grænsebutikker på Fehmern, hvor kursisterne netop ønskede virksomhedstilpasset undervisning.
Lektion 6 - Butiksytringer 1 (med substantiver)
Lektion 6 - Butiksytringer 2 (Tillæg)
Dictogloss 1
Lektion 7 - Hvor skal du hen? (med verber)
Lytteøvelse 4
Lektion 8 - Hvad kan jeg hjælpe dig med? (med verber)
Lytteøvelse 5

Ordleg
Dictogloss 2
Løsningsforslag til Lektion 8
Lektion 9 - Jeg vil gerne betale med... (med pronominer)
Jeg vil gerne betale med...Find udsagnet
Dialogopgave
Jeg vil gerne betale med - lærervejledning med løsningsforslag
Lektion 10 - Jeg vil gerne reklamere (Aase Jensen) (med substantiver)
Task 1 - 3
Lektion 11 - Må jeg godt låne...  (med adjektiver)
Lytteøvelse 6
Udkast til afsluttende øvelse (Evaluering af mundtlighed)
 
Sygehuset
Dette materiale bruger jeg til sygehuspersonale, dvs. læger, sygeplejersker, assistenter, portører, der har lidt kendskab til dansk.
Forståelse for lektionernes afvikling baseres på lærervejledingen til "Etteren".
Lytteøvelser læses af læreren eller evt. af kursister.
Ý
Lektioner:
Lektion 1A - på vej til sygehuset
Lytteøvelse 1
Lektion 1A  - lærerudgave

Hertil anvender jeg "Motorvej"
 fra Statoil. Kan fås gratis.
Lektion 1B - Kaffepause
Lytteøvelse 1
Lytteøvelse 2
Lektion 1B - lærerudgave

Hertil anvender jeg igen "Motorvej".
Bl.a. med talforståelse.
Lektion 1C - Invitation
Lytteøvelse 1
Lytteøvelse 2
Tillæg (Min/mit -mv.)

Lektion 1C - lærerudgave
Lektion 1d - passion
Lytteøvelse 1
Quiz - Hvad betyder en ytring
Lektion 1d - passion - lærerudgave

Med verber
Lektion 2 - Modtagelsen/Skadestuen
Med substantiver/navneords bøjningsformer.
Lektion 3 A - Undersøgelse - Røntgen
Med adjektiver - under revision
(Lavet af Britta Skou Jørgensen)

Lektion 3 B - Undersøgelse - Ultralyd
Med præposioner.

TV3 TV3 - WEBTV - Hospitalet.
Et dokumentarprogram i 56 afsnit om Hillerød Sygehus' mange forskellige funktioner.
Skønlitterattur:
Kongelig behandling
(Om forholdene på et sygehus)
 
Internet links  (NB! ¨Kan ikke erstatte ON line i menuen til venstre) Ý
TV3 TV3 - WEBTV - Luksusfælden.
Et dokumentarprogram om luksusforbrug og når økonomien går skæv.

DR- og andre materialer:
Sprogquizzen
Hallo Region
 
Rejselektion (Supplement til Etterens lektion 9) Ý
Rejse (Husk at ændre mailaddressen sidst i lektionen)
Dialog situationer (Billeder)
Dictogloss

Diktat

Supplement til lektion 9 i materialet "Etteren", men kan også bruges selvstændigt.
Fra et rejsebureau skal man få nogle rejsebrochurer.

 
Øvrige materialer Ý
Grammatiske opgaver :
Præsentation af navneordenes bekendte form over for tyskere (Lærerark)
Kursistark med opgaver
EDB-Tips:
Vejledning i omstilling af tastatur på Windows XP
Ud med sproget Er et program om det danske sprog med spørgsmål fra lytterne, sproghistorie, interviews og reportager om nutidens og fortidens brug af sproget.
Ligetil.nu

 

En online avis til svage læsere og ordblinde.
Vokaler Smarboard om vokaler og indeholder som noget nyt 2 soduko opgaver med vokaler i stedet for tal.
Sandt eller falsk 1
Sandt eller falsk 2
Sandt eller falsk 3 - sygehus
Gulvøvelser til stimulering af samtale, dvs. spørgsmål - svar
Brainstorm Smartboard med brainstorm over ordkategorier. Se vejledning her.
Forklar det lige.. Små hurtige udfordringer til kursisterne