Principper for god sprog-undervisning

Det er sprog-undervisning, vi skal foretage os, som fokuserer på udviklingen af kommunikativ kompetence i en betydningsmæssig kontekst.

Det sproglige formsystem: (lingvistisk kompetence) lyd, ord, grammatik og tekstregler,
et semantisk system: betydning, konkrete/abstrakte, kulturelle/universelle begreber, og
et socialt system: viden om sprogbrugen i forhold til emner, situationer, roller og hensigter.

 1. Husk at observere og analysere kursisternes sproglige kompetencer.
 2. Tænk på sproget som et funktionelt kommunikationsmiddel.
 3. Tag udgangspunkt i den sproglige kontekst, som udviklingen af den kommunikative kompetence skal foregå i.
 4. Kursisterne skal være motiverede til at give sig i kast med betydningsafklaring, når der er noget, de ikke forstår.
 5. Husk at begrænse fokuspunkterne.
 6. Forståelse – afklaring – feedback. 
 7. Byg op efter spiral-princippet – med repetition.
 8. Vigtigt: Uden gentagelser sker der ingen automatisering af det nye sprog.

 9. Det er vigtigt at beskrive og synliggøre elementerne i en sproglig progression, så man kan sikre sig forudsætningerne.
 10. Sprogtilegnelse er en proces, der forløber over tid.
 11. Husk de fire discipliner i løbet af en dag: lytte, tale, læse, skrive.
 12. Indøvelse af ordklasser skal ske på baggrund af kendt ordforråd.

Der kan hentes inspiration på undervisningsministeriets hjemmeside i publikationen: "På sporet".

En god hjemmeside til sprogtræning er : www.fjern-uv.dk , der er kendetegnet ved en overskuelig menu, der favner alle sider af sprogundervisningen, ligesom der også er indlagte øvelser.

Der ud over har vi naturligvis vores egen www.IRSAM.dk , der mere bygger på emner.

¸Video - NYT!!

Vejledning til videoen 
Principper bag runder og torveøvelser

En video, der viser, hvordan man træner ytringer i runder, og hvordan kursisterne arbejder videre med det ude på gulvet!