Sætninger på Dansk

  1. Grundlæggende - Subjekt (Grundled) og Verbal - (Udsagnsled)
  2. Grundlæggende - Centraladverbier (biord)
  3. Grundlæggende - Centraladverbier (biord) og sammensat verbal (Sammensat udsagnsled)
  4. Grundlæggende - Konjunktioner (Bindeord)
  5. Kender du benævnelserne (Latin)
  6. Kender du benævnelserne (dansk)


Latin Dansk Forklaring Eksempel
Verbal Udsagnsled
Video om udsagnsled
Det, der sker i sætningen. Kan være sammensat af en eller flere verber (udsagnsord). Peter går en tur. - Linda vil gå en tur.
Subjekt Grundled
Video om grundled
Den eller det, der udfører handlingen i sætningen. Kan bestå af et navn, et pronomen (Stedord) eller en substantiv (navneord). Kan være sammensat med kendeord og adjektiv (tillægsord). Peter går en tur.
Han går en tur.
En ung mand går en tur.
Adverbier Biord Adverbier lægger sig til verber, adjektiver, andre adverbier.

Tid bagefter, nu
Sted der, her
Måde direkte, tilfældigvis
Retning derfra, herhen
Grad Særdeles, temmelig
Sikkerhed måske, sandsynligvis, nok
Nægtelser ikke
Holdning desværre, heldigvis

Nogle adverbier bøjes, fx:
Længe, længere
Gerne, hellere, helst
Han kommer bagefter os andre.
Hun boede her ikke længe.
Jeg vil sige det direkte til ham i aften.
Peter gik derfra i godt humør.
Han var i særdeles godt humør.
Måske kommer der ingen i dag.
Den unge kvinde købte ikke kjolen, da den var for dyr.
Toget kom heldigvis til tiden.
Adverbial Biled Udtrykker tid, sted, måde, årsag, holdning el. lign.
Kan bestå af et eller flere ord.
Der skete et uheld i søndags.
Træet vætede i haven.
Hun gjorde det meget omhyggeligt.
Vi kørte i bil, fordi det regnede.
Jeg deltager selvfølgelig i mødet.
Objekt Genstandsled En ting som kan være genstand for subjektets handling. Han køber en bil i morgen.

 
 
 Gamle links (Udgår senere)

 1.  Helsætninger og ledsætninger (Latin)

 2. Ledfunktioner (Latin)