Korte vokaler med vokalskifte

Udfyldningsopgave


Indsæt den manglende korte vokal med vokalskifte.

Bemærk at der ofte er dobbeltkonsonant eller 2 konsonnater efter den korte vokal.


ikke skke Du hører et , men skriver et .
men vnde Du hører et , men skriver et .
lykke stkke Du hører et , men skriver et .
tygge rg Du hører et , men skriver et .
rund mnd Du hører et , men skriver et .
godt plt Du hører et "åbent" å, men skriver et .
Undtagelser:
bygge   Du hører et y, og skriver et .
hænder hnder Du hører et æ, og skriver et , fordi det er i familie med "hånd".
vænne vnne Du hører et æ, og skriver et , fordi det er i familie med "vane"