Grundlæggende grammatik - Stedord (Pronominer)

 

 

Personlige

Tilbagevisende(Refleksive)

Ejestedord
(Possesive)

Grundled

Ikke-grundled

Viser tilbage til grundled

 

Viser tilbage til grundled

 

Ental:

 

 

 

 

 

1. person

jeg

mig

mig

min, mit, mine

sin, sit, sine

2. person

du, De

dig, Dem

dig, Dem

din, dit, dine, Deres

sin, sit, sine

3. person

han, hun

ham, hende

sig

hans, hendes

sin, sit, sine

 

den, det

den, det

sig

dens, dets

 

Flertal:

 

 

 

 

 

1. person

vi

os

os

vores

vores

2. person

I

jer

jer

jeres

jeres

3. person

de

dem

sig

deres

deres

Et stedord er et ord, du anvender i stedet for et andet ord, ofte navne og navneord. De giver bl.a. variation.
Uden stedord ville en tekst ikke lyde særligt godt:

"Peter tog Peters bilnøgle, og gik ud for at køre væk i Peters bil. Ved siden af Peter sad Peters kone. Peters kone nød den smukke natur, som Peter og Peters kone kørte forbi. Peter var glad for at have Peters kone med."

Når jeg indsætter stedord kommer teksten til at lyde meget bedre:

"Peter tog sin bilnøgle, og gik ud for at køre væk i sin bil. Ved siden af ham sad hans kone. Hun nød den smukke natur, som de kørte forbi. Han var glad for at have hende med."

 

Som du kan se, gør stedordene teksten meget bedre, og de kan stå mange forskellige steder i teksten ud fra deres forskellige funktion.

De fleste danskere lærer i løbet af deres barndom at bruge stedordene rigtigt, men i enkelte tilfælde laves der stadig fejl, f.eks. hvornår bruges "hans", og hvornår bruges "sin", men ellers er det mest udlændinge, der slås med vanskelighederne, for forstår man ikke stedordene, så har man svært ved at forstå indholdet af en tekst.

1. Foreløbige øvelser i stedord