Skal der "t" i endelsen?

Når man skal afgøre, om et tillægsord (adjektiv) skal have t på endelsen, skal man kigge på det kendeord navneordet (substantivet) har. Eks:
Kvinden er smuk. Her skal der ikke t på smuk, fordi det hedder "en" kvinde.
Huset er smukt. Her skal der tsmuk, fordi det hedder "et" hus.

MEN sommetider er smuk ikke et tillægsord, men et biord (adverbium):
Kvinden synger smukt! Her skal det t på, fordi smukt fortæller noget om den "måde", hun synger på.
Indsæt den rigtige form i følgende:

hurtig eller hurtigt?

Peter cyklede hjem til Anna.
Peters bil var .
Hun købte sine billetter.
Det er bedst at tage et billede, så man kan huske, hvordan det så ud på ulykkestedet.

smuk eller smukt?
Det skønne forårsvejr er .
Kunstmaleren malede , når han var i stemning til det.
Solnedgang var meget i går.
Konen fik besked på fra sin mand, at hun skulle gøre sig .

En god aktivitet er at undersøge en tilfældig tekst for, hvordan tillægsordene opfører sig.