Får eller for?

 

Udfyldningsopgave

En del mennesker har problemer med at kende forskel på for og får og finde ud af hvornår
de skal bruge hvad. Se derfor ovenstående video.

Får
Får er et udsagnsord ( verbum) og er nutid (præsens) af at få. Og som regel er der tryk på ordet:
Du får en gave hvis du inviterer mig til din fødselsdag.

For
For kan både være et forholdsord (præposition), et biord (adverbium ) og et bindeord (konjunktion).
Og som regel er der ikke tryk på ordet:
Det hele går lidt langsomt for tiden (forholdsord ).
Det er bare for meget (biord).
Jeg bliver god til håndbold, for jeg træner meget (bindeord ).

Indsæt den rigtige form:
1. Hun mange breve til sin konfirmation, hun har mange venner.
2. Jeg en vaccination af min læge at jeg ikke skal blive syg.
3. Nogle for meget, og andre for lidt.
4. Jeg glæder mig til jul, det er så hyggeligt, og jeg som regel mange gaver.
5. Jeg kan ikke gøre , at jeg kommer for sent.
6. Hvad skal jeg gøre, at du det bedre?
7. Lene en fest af sin far.
8. Peter fri fra arbejde, at nå toget til København.
9. Når jeg for meget sol, jeg det dårligt.
10. Nu er det meget, sagde moderen til drengen.

© Torben Jessen