Hvornår "og" eller "at"

Ved sideordning:

Ordene "at" og "og" udtales ofte som "åbent å". Derfor kan det ind i mellem være svært at afgøre, om det staves på den ene eller anden måde.

 

 

 

Ordet "og" kan sideordne, dvs. ligestille det, der står før og efter "og".

 

Ved underordning:

Ordet "at" kan underordne.

 

 

Ved udsagnsordet i navneform:

Hvis sætningen indeholder et udsagnsord (verbum) i navnemåde (infinitiv), så skal der stå "at" foran.
Står der et mådesudsagnsord forinden, som f.eks. "skal", så er det uden "at".

 

Eksempler:

Peter og hans hund gik en tur i skoven. (Her er Peter og hans hund sideordnet).

Han gik og ledte efter sine nøgler. (Her er gik og ledte to sideordnede udsagnsord. Han gjorde begge dele på samme tid).

 

Han så, at de kunne regne, og at de kunne skrive. (To sideordnede bisætninger).

 

 

Vi så på budgettet, at vi kunne spare 1000 kr. (At er underordnende bindeord til bisætningen).

 

 

Jeg skal ud at løbe. (Løbe er navnemåde)
Men:
Jeg skal måske løbe langt. (Der står skal først).

Opgaver:

1. Vi går til slagteren for købe pølser.
2. Mine to bedste venner hedder Gorm Thyra.
3. Jeg klarede eksamen ved slå op i ordbog.
4. Jeg forstod, han var meget ked af det.
5. Hun beskar alle blomsterne, hendes mand slog græsset.
6. Skynd dig låse døren, ellers kommer vi for sent til toget.
7. Hun har sagt 10 gange, han skulle huske låse døren.
8. Både de danske de tyske fodboldspillere fik megen træning ud af det.
9. Jeg kan ikke finde ud af regne stykket på side 9.
10. Han sad ude på terrassen læste skrev.