Stavelsesdeling (Læseteknik)

Antallet af stavelser findes ved at tælle antallet af vokaler (prikke): * = 1 Stavelse


5 * = 5 stavelser

Regler:

Ved 1 konsonant, følger den med den bagerste vokal:

Øvelser i stavelsesdeling:

St 1
St 2
St 3

St 4

 

Ved 2 konsonanter deles:


Dog kan begge konsonanter følge med den bagerste vokal,
hvis konsonanten høres der:
F. eks:


 

Der deles altid ved dobbeltkonsonant:


 

Ved 3 konsonanter:


*        * 

 

Ved 4 konsonanter:

 

Bemærk at der kan være tale om sammensatte ord.