Læseforståelse

Besvar spørgsmålene.

Lykkelige mennesker løber færre risici

 

Lykkelige mennesker

Lykkelige mennesker vil undgå at miste lykkefølelsen, hvis der skulle indtræffe et tab. Derfor er de mindre villige til at løbe en risiko.


Af Helle Sahl Madsen
Kristeligt Dagblad den 28. januar 2012

Køn, alder og geografi har betydning for, hvor store risici folk er villige til at løbe.

Mennesker, der er lykkelige og tilfredse med livet, tager færre chancer, viser en undersøgelse af nordmænds holdning til det at løbe en risiko.

”Det skyldes sandsynligvis, at man vil undgå at miste lykkefølelsen, hvis der skulle indtræffe et tab – det, som psykologerne kalder ’humørbevarelseseffekten’,” forklarer professor Fred Schroyen ifølge det norske forskningssite forskning.no.
Han er forsker ved Norges Handelshøjskole og har risikopræferencer som et af sine forskningsområder.

Fred Schroyen har set på, hvordan holdningen til risiko og usikkerhed er i forskellige aldersgrupper, mellem køn, inden for forskellige løngrupper og i forhold til geografi.
”Nordmænd er ikke specielt glade for at løbe en risiko sammenlignet med et land som USA,” siger Schroyen.
”Relativ risikoaversion” er et mål for, hvor meget vi har imod det at tage en chance. For en person, som ikke bryder sig om at løbe en risiko, er dette tal nul.
”For gennemsnitsnordmanden ligger tallet for relativ risikoaversion på fire, mens det i USA bliver målt til omtrent otte, når samme metode bliver brugt,” siger Schroyen.

Tallene fra Norge er baseret på en spørgeskemaundersøgelse, hvor 1500 personer i et repræsentativt udvalg af den norske
befolkning svarede på spørgsmål om deres holdning til risici.
Den viste også, at der er forskel på mænds og kvinders holdning til det at tage en chance.
”Norske kvinder er mindre glade for at løbe en risiko end norske mænd. Samme forskel mellem mænd og kvinder findes også i andre lande og kan være med til at forklare, hvorfor lederstillinger i samfundet som oftest er besat af mænd,” siger Schroyen.
Alder er også afgørende for ens holdning til at løbe en risiko. Jo ældre man er, desto mere styrer man væk fra risikable alternativer, viser studiet.

Forskerne har også fundet ud af, at det forhold, man har til det at løbe en risiko, er med til at bestemme, hvilken karriere man får, og hvor man foretrækker at arbejde.
Personer, som mistrives med at løbe en risiko, søger ofte job i den offentlige sektor eller i store selskaber, viser tallene fra Aarbu og Schroyen.
”Vi ser, at de, som ikke bryder sig om at løbe en risiko, har en tendens til arbejde i det offentlige. Det kan være, fordi man mener, at der er større sikkerhed i ansættelsen i den sektor, og at man slipper for noget af den risiko, som arbejdstagere i det private erhvervsliv oplever,” siger Schoyen.
Store selskaber er også populære blandt dem, som ikke bryder sig om at løbe risici. Medarbejderne tænker sandsynligvis, at sådanne selskaber er mere solide, og at der er mindre sandsynlighed for at miste jobbet i store virksomheder end i små, og det er også noget, som flere statistikker bekræfter,” forklarer Fred Schoyen.