1) Vi finder en aktuel tekst!

2) Vi læser den sammen!

3) Hvilke spørgsmål rejser den?

4) Er der ord og vendinger, vi skal snakke om?

5) Hvilken skriftlig opgave lægger den op til?

6) Skal teksten følges op med det formål at blive klogere på problemet?

 

God arbejdslyst!