Om kongevej.dk
Copyright

Fejl eller manglende funktion
Sidens blogs
Webmaster
 
Om Kongevej.dk
VUC syd overgik på et tidspunkt til Macbook og senere til iPad, hvorefter fotokopier forsvandt. Jeg underviste i faget "Forberedende Voksenundervisning i læsning", til daglig: FVU Læsning, som var et tilbud for voksne danskere, der ikke havde fået udbytte af folkeskolens undervisning. Over tid blev undervisningen udvidet til også at omfatte udlændinge af anden etnisk herkomst.
På det tidspunkt var der ikke ret meget undervisningsmateriale tilgængeligt på Internet, og løsningen var derfor, at der blev indscannet almindelige papiropgaver som pdf-filer, som kursisterne efterfølgende kunne udfylde ved hjælp af forskellige programmer.
Jeg syntes denne metode gav en masse unødigt arbejde for kursisterne, og så straks behovet for selvrettende opgaver i fx diktater, mm. og begyndte herefter at udvikle opgaver.
At Kongevej.dk er blevet som den er, er altså et resultat af, at behovet for udvikling af opgaver skete på bekostning af layout og struktur, hvilket har hæmmet siden, især da jeg følte, det blev nødvendigt med både en PC-tilgang og en iPad tilgang.

I september 2018 går jeg på pension, og min hensigt er, at når jeg får mere tid til rådighed, så skal der rettes op på struktur, layout og indhold, så den forhåbentligt vil fremstå endnu bedre og meget mere tilgængelig.

Kongevej.dk er en 100% privatejet hjemmeside, der så sit lys i 2007. Alle udgifter til siden afholdes af webmaster selv, men på grund af overgang til pension, så er det min hensigt at skabe en indtægt fra en begrænset mængde reklamer til at dække driften, således at siden indtil videre kan forblive gratis at bruge.
 
Copyright

Webmaster har copyright på alle sider, hvor adressen kan føres tilbage til Kongevej.dk (addressen i browserlinjen skal begynde med kongevej.dk/.....).
Alle øvrige links til andre sider, har deres egne retigheder, og Kongevej.dk fralægger sig ethvert ansvar i brugen af disse sider.

Alle kan frit bruge og anvende Kongevej.dk privat eller i undervisning, så længe reglerne for copyright overholdes.
 
Fejl og manglende funktion

a) Sider, der viser tilbage til kongevej.dk kan rettes ved mail til webmaster.
b) Sider, der ikke viser tilbage til kongevej.dk, kan webmaster ikke rette. Da må man henvende sig til sidens ejer eller webmaster.

Særligt for iPad/iPhone brugere:
Da Apple har besluttet, af sikkerhedsmæssige hensyn til deres styresystem (iOS), at Flash ikke skal kunne bruges på iPad/iPhone, så vil visse opgaver ikke kunne afvikles. Du finder ud af of det ved at afprøve opgaven på en PC/Macbook med Flash installeret.
Lad derfor være med at tro, at det er din enhed, der er noget galt med. Det kan altså handle om Flash.
Flash er et plugin, der gør at visse animationer, lyde, mm. kan fungere.
 
Sidens blogs

Der er to blogs på siden:

Kongevej blog.
Denne side indeholder info om Kongevej.dk, samt indlæg om danskfaglige emner, som kan have interesse for brugerne.
Jeg vil henvise til steder på Kongevej.dk, hvor der ligger øvelser og teori, som der kan arbejdes videre med ud over det læste på bloggen.

Kongevejs rejser.
Denne side indeholder læsestof fra de rejser, jeg har foretaget til andre lande, herunder 3 pilgrimsrejser. De er lagt ud i dagbogsform, og ikke som beretninger.
I dag, hvor det moderne mennesker beskydes med information fra alle sider, og hvor det føles så vigtigt, at være på sociale medier som Facebook, Twitter, mm., så tilbyder pilgrimsture ikke kun muligheden for et break og dermed erhvervselsen af en indre ro, men også muligheden for at gøre op med de ting i hverdagen, som dræber ens energi.
 
Webmaster og ejer:

Torben Jessen
Kongevej.dk
6100 Haderslev

Mail: toje@webspeed.dk